KONTAKTNÍ DOTEKOVÁ TERAPIE
Co si mám pod názvem asi tak představit?

velmi jednoduše řečeno - jde a jemné a laskavé opečování ženského těla - terapeutické ženské masáže spadající do systému Mohendžodáro

masáže jsou rozdělené dle ženských aspektů Mohendžodáro (žena Kráska, žena Rádkyně...) a podporované Indickými Bohyněmi (Radharání, Sarasvatí...)

RADHARÁNÍ - "Bohyně ženského štěstí a přitažlivost" - masáž rukou a hlavy
Párovým ošetřením je masáž Krišna (senzuální masáž)

 • Aspekt ŽENY KRÁSKY
 • slouží k psychickému uvolnění, povzbuzení nervového a hormonálního systému a jeho řídicích funkcí
 • pomáhá věcné mysli a funkci mozku

 • jako relaxace zklidňuje rozbouřenou mysl

 • Speciální hudba při masáži má veliký terapeutický vliv. Hudba je naladěna na energetické posílení, harmonizaci obou hemisfér a posílení jednotlivých buněk.


 

PÁRVATÍ - "Bohyně Lásky a Oddanosti " - masáž zad a krku

Párovým ošetřením je masáž Šiva (senzuální masáž)

 • Aspekt ŽENY MILENKY
 • slouží k uvolnění těla od nashromážděných stresů, povzbuzuje lásku k sobě a prožívání krásných věcí v životě
 • pomáhá ledvinám, osvobozuje od strachů, stresů a úzkostí
 • podporuje funkci míchy a ledvin

 • jako relaxace
  • působí pro oživení a povzbuzení člověka
  • povzbuzení lásky k sobě a prožívání krásných věcí v životě
  • pomáhá ledvinám, pracuje se strachy a úzkostmi
  • Speciální hudba při masáži má veliký terapeutický vliv. Hudba je plná muzikoterapeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla.
 • Výborná technika pro osobní růst a zdravý životní styl


 

LAKŠMÍ - "Bohyně Hojnosti, Štěstí  a vtělením krásy" - masáž prsou

Párovým ošetřením je masáž Višnu (intimní masáž)

 • Aspekt ŽENY ŽIVITELKY
 • slouží k omlazování a povzbuzení imunity, probuzení a oživení hlubokého pocitu uspokojení  a radosti ze života
 • slouží k přijetí bohatství
 • působí na srdce a plíce, hormonální systém
 • oživuje
 • probouzí ženský pocit štěstí
 • jako relaxace - na psychické úrovni podporuje
  • přijetí universálního bohatství, bohatství citů, prožitků, bohatství peněz, talentu, bohatství ve všech dimenzích
  • Lakšmí tvoří laskavé vztahy a podporuje citové vyjadřování
  • Speciální hudba při masáži má veliký terapeutický vliv. Hudba je plná muzikoterapeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla.
 • Výborná technika pro osobní růst a zdravý životní styl

SARASVATÍ "Bohyně moudrosti, učenosti,  umění a výmluvností" 
- masáž vleže na břiše, zádech a bocích, ve stabilizované poloze

Sarasvatí znamená doslova "PLYNOUCÍ"

párovým ošetřením je masáž Bráhma (senzuální masáž)

 • Aspekt ŽENY RÁDKYNĚ
 • slouží ke zkrášlování a detoxikaci, působí na játra, žlučník, urogenitální systém, slezinu, slinivku
 • léčí kůži a podkoží
 • harmonizuje váhu těla
 • jako relaxace pro léčení strachů, stresů a úzkostí
 • Speciální hudba při masáži má veliký terapeutický vliv. Hudba je plná muzikoterapeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla.
 • výborná technika pro osobní růst a pro zdravý životní styl.


 

GÁJATRÍ  " Božská Matka; Bohyně podstaty světa"- masáž nohou, pánve a hlavně bříška

párovým ošetřením je masáž Agní (intimní masáž)

 • Aspekt ŽENY MATKY
 • slouží k centrování a zakořeňování
 • otevírá kontakt s vlastní životní sílou
 • je zdrojem energie
 • léčí strach ze smrti a strach ze života
 • působí na žaludek, střeva, trávicí systém, urogenitální systém a hormonální systém.
 • NA PSYCHICKÉ ÚROVNI
  • podporuje výtvarné vyjádření
 • Speciální hudba při masáži má veliký terapeutický vliv. Hudba je plná muzikoterapeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla.


 

DEVÍ - "Velká Matka" - celostní masáž - zasvěcovací masáž

DEVÍ
je symbolem plodnosti, mateřského přebytku a manželské věrnosti

je patronkou náboženství a umění
Ve svém odstrašujícím aspektu vystupuje jako velká strážkyně, která jako děsivý válečník střeží kosmický pořádek a udržuje ho
Je jednou z nejdůležitějších a nejmocnějších Bohyň Indie.

 • slouží k celostnímu ozdravení, zkrášlení, povzbuzení funkce orgánů, posílení životních sil, povzbuzení ženských vlastností a ženského štěstí, zbavuje strachů a psychického napětí, uvolňuje tělo.
 • podporuje meditativnost a všestranný talent - zvláště k umění
 • Speciální hudba při masáži má veliký terapeutický vliv. Hudba je plná muzikoterapeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla.

KRIŠNA – „Bůh Míru a Hravosti“ – masáž vleže na břiše, zasahuje SOUČASNOST

Párovým ošetřením je masáž Radharání (harmonizační masáž)

 • Aspekt ŽENY HEREČKY
 • Euforická senzuální masáž na kultivaci Kundalini energie, stimulaci smyslů a pudů
 • Slouží k probuzení a oživení lidské blaženosti a smyslnosti
 • Rozvíjí uměleckou tvořivost
 • Působí na akutní stavy, projevy a zátěže
 • Léčí situace, které jsou aktuální, krátkodobé, okamžité nálady.
 • Působí na ženskou senzualitu, která se rychle projeví s účinkem hmatatelný a krátkodobým
 • Zasahuje povrch, důsledky a je vhodná pro první zkušenosti, začátečnice – ženy, které jsou intimní uzavřené a v hloubce zraněné.
 • Připravuje půdu pro další senzuální masáže.

 • Je to speciál na životní energii, žlázy s vnitřní sekrecí, hormonální systém a celkové uvolnění.
  Léčí strach z intimity, odhaluje skutečné lidské potřeby a otevírá cestu k jejich uspokojení.


 

ŠIVA – „Bůh ničení, ochrany, ale i klidu, míru a spočinutí. BŮH MEDITACE a hravosti.“
– masáž vleže na zádech, zasahuje MINULOST.

Párovým ošetřením je masáž Párvatí (harmonizační masáž)

 • Aspekt ŽENY LÉČITELKY
 • Euforická senzuální masáž na kultivaci Kundalini energie, stimulaci smyslů a pudů
 • Působí na hluboce příčinné projevy a zátěže
 • Léčí situace, které jsou neprojevené, minulé nálady a stavy, které se projevují jako dlouhodobá zátěž.
 • Působí na ženskost, senzualitu, která se pomalu projeví s účinkem jemně-hmatatelným a dlouhodobým.
 • Zasahuje hloubku, příčiny a je vhodná pro opakované zkušenosti, pro pokročilé ženy, ženy, které se intimně otevírají a v hloubce léčí.
 • Pro pocit hlubokého uspokojení a radosti ze života.
 • Připravuje půdu pro další senzuální masáže.

 • Je to speciál na podporu intimní tvořivosti, přijetí pudů a sexuality – její transformace ve vědomí a lásku.
  Podporuje životní energii, žlázy s vnitřní sekrecí, hormonální systém a celkové uvolnění.
  Léčí zaběhané vzorce a vyhoření intimity, odhaluje skutečné lidské potřeby a otevírá cestu k jejich uspokojení.

ŠIVA

 • je spojen s dočasností a pomíjivostí všeho hmotného stvoření a s neustálou schopností přírody tvořit. Tak vstupuje na scénu Bůh Ukončovatel
 • je koncem i počátkem bytosti
 • je pravou skutečností, která na sebe bere mnohé tvary
 • stává se zosobněním cesty meditace a cesty poznání

 BRÁHMA – „Bůh stvoření vesmíru, vnímání bytí, absolutní VĚDOMÍ“
– masáž vleže na zádech, zasahuje PRENATÁLNÍ OBDOBÍ.

Párovým ošetřením je masáž Sarasvatí (transformační masáž)

 • Aspekt ŽENY HOSPODYNĚ
 • Euforická senzuální masáž na kultivaci Kundalini energie, stimulaci smyslů a pudů
 • Působí jemně a hluboce na dopady z nedoprožitých s neprojevených stavů kolem prenatálního období, porodu a bezprostředně po něm
 • Léčí situace, které jsou pod vlivem nejhlubších strachů – strach ze života, strach ze smrti
 • Zasahuje hloubku, příčiny a je vhodná pro opakované zkušenosti, pro pokročilé ženy, ženy, které se intimně otevírají a v hloubce léčí
 • Pro pocit hlubokého uspokojení a radosti ze života
 • Připravuje půdu pro intimní masáže

 • Je to speciál pro harmonizaci zážitků z prenatálního období a pro rozvoj na cestě k absolutnímu vědomí.
  Dále pak pro stimulaci smyslů a pudů a UTIŠENÍ STRACHŮ ZE ŽIVOTA A SMRTI.

Výborná technika pro osobní rozvoj a zdravý životní styl.

Hudba je plná muzikoterapeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla. Vychází při tom z různých akustických zákonitostí a objevů moderní muzikoterapie.