Kineziologie ONE BRAIN – Chrudim

 

Jedná se o metodu, kdy pomocí svalového testu hledáme emoci – pocit, který nám brání žít pohodový život. Pokud tento pocit najdeme a poznáme, jsme schopni ho převést a přetransformovat na pozitivní emoci – pocit a tím se v budoucnu vyvarovat opakujícím se situacím ztěžující nám život.

Metoda nám umožňuje v PŘÍTOMNOSTI vyčistit minulost pro to, abychom měli LEPŠÍ BUDOUCNOST. A o to přeci jde.

„Three In One Concepts“ představuje sjednocení těla, mysli a ducha.

STAČÍ SE JEN ROZHODNOUT, ŽE „TO“ CHCEME JINAK A VESMÍR NÁM TU CESTU UMOŽNÍ.

KINEZIOLOGIE „One Brain“; „Jednotný mozek“

Kineziologií One Brain je možné pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku negativního emocionálního zážitku.

Odstraněním negativní emoce v minulosti, můžeme v přítomnosti uskutečňovat nové volby a rozhodnutí a pozitivně tak měnit svou budoucnost.

Při práci na odstraňování svých stresů a strachů se pak stáváme tvořivějšími, šťastnějšími, uvolněnějšími a hlavně zdravějšími. Osvobozujeme tak i své děti, protože je nezatěžujeme svými problémy a strachy.

KINEZIOLOGICKÉ ODBLOKOVÁNÍ:

ZLEPŠUJE:

« Schopnost učit se (počítat, psát, číst)
« Sebejistotu
« Zdraví a imunitu
« Koncentraci
« Komunikaci s ostatními

POMÁHÁ:

« K osobnímu růstu
« Při poruchách chování
« Zklidnit hyperaktivní děti
« Dětem s opožděným psychomotorickým vývojem
« Členům rodiny k vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci

 ODSTRAŇUJE:

« Stres v současnosti
« Poruchy učení (dyslexie, a další dys…)
« Strachy ze školy
« Stresy v zaměstnání
« Strach z mluvení před lidmi
« Pracovní přepětí
« Fobie a závislosti
« Žárlivost
« Vzdor, smutek
« Stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání i dospělosti
« Strach z porodu a poporodní psychické potíže
« Stresy z nezvládání rodičovské role

 ZBAVUJE:

« Člověka vnitřních zábran k sobě a jiným
« Pocitů studu a viny
« Pocitů osamělosti a vyloučení z kolektivu

VEDE:

« ke zlepšení zdraví a vnitřní harmonii
« k pochopení vlastních přirozených dispozic
« k objevování skrytých motivací našeho konání

Princip Kineziologie „One Brain“

Název metody One Brain (Jednotný mozek) ke odvozen od ideální funkce mozku, kdy levá i pravá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Nesprávná komunikace mezi oběma mozkovými hemisférami je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Neurologická reakce na bolest strach, nebo strach z bolesti nabývá formy neurologické blokády. Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny (zablokovány), zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí jako např.:
alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fóbie a především poruchy učení „dyslexie“.

Poruchy učení jsou způsobeny nesprávnou komunikací mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Obvyklé též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem, které jsou tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti, případně strachu z bolesti, si jedinec v mozku naprogramuje u některých svých schopností „bílé skvrny“. Od traumatizujícího okamžiku  pak po celý život existenci těchto schopností popírá.

Pomocí Kineziologie One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah. Odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný energetický tok.

Kineziologie je nauka o svalech. Kineziologický svalový test nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a odpovídající korekci, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, rychle a účinně odstranit. Facilitátor jemně zatlačí na mírně předpaženou ruku klienta, aby získala odpověď na svou otázku. Negativní emoce sval oslabí; kladná ho zpevní. Takto snadno získáme všechny potřebné informace k odblokování. Vztah „mozek – sval“ je totiž obousměrný a vhodnými korekcemi můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Samotné korekce metody One Brain se skládají z mimořádně jednoduchých, časově nenáročných pohybů, dotyků, případně i světelného působení. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje, neuvěřitelné, jaký výsledek lze docílit tak nepatrným zásahem.

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor, případně ten, kdo používá Kineziologii One Brain, pomáhá klientovi odstranit příslušnou blokádu vhodnou korekcí. Klient pak může využívat celý svůj mozkový potenciál i tehdy, dostane-li se do podobné stresové situace. Záleží už jen na ochotě klienta hledat nové možnosti řešení svých situací.

„Osvobozujeme-li své stresy, zlepšujeme genetický kód svůj a genetický kód svých potomků. To jest, likvidujeme spolu s tím i ty nemoci, které ještě nevznikly, ale už se začaly rýsovat v našem horizontu. Taková je skutečná preventivní medicína.“

Luule Viilma – V souznění se sebou

Objednání

Telefonicky – prosím sms, zavolám zpátky 737 265 202

Vyplněním přihlášky – Přihláška – vyplnit formulář

Cena

600,-Kč/hod.

první sezení trvá většinou 1,5 – 2 hodiny.

Těším se na společné chvíle, vzájemné obohacení, sdílení, setkávání a LÁSKU.

S láskou a světlem

Ladia