Ženské MEDITACE Mohendžodáro

Informace o těchto meditacích najdete na tomto odkazu:

ženské meditace

Pro mě osobně jsou tyto meditace obrovským pokladem a skvostem. 🙂

Vedou mě k sobě samé, jsou velice jemné, laskavé, vedou do obrovské hloubky – k podstatě mé ženské duše 🙂

 

Těším se na společné chvíle, vzájemné obohacení, sdílení, setkávání a LÁSKU.

S láskou a světlem

Ladia