ODMĚŇOVNÍK

* ŽENSKÉ MASÁŽNÍ TERAPIE MOHENDŽODÁRO

první setkání je delší než všechna další, proto připočítávám 200,-Kč k ceně vybrané masáže

V délce masáže je zahrnut krátký rozhovor na začátku, energetické odblokování a krátká 5-ti minutová relaxace

  • HARMONIZAČNÍ – 1000,-Kč/masáž

Radharání, Párvatí, Lakšmí

  • TRANSFORMAČNÍ -1300,-Kč/masáž

Sarasvatí, Gájatrí

  • SENZUÁLNÍ -1600,-Kč/masáž

Krišna, Šiva, Bráhma

  • INTIMNÍ -2000,-Kč/masáž

Višnu, Agní

  • DEVÍ -2500,-Kč/masáž

* KINEZIOLOGIE, KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

600,-Kč/hodinu